Skandhouse Domy szkieletowe - Aktualności

Rola i znaczenie kierownika budowy

Rola i znaczenie kierownika budowy podczas budowy domu

20

kwi

2023

Rola i znaczenie kierownika budowy

Jaka jest rola kierownika budowy?

Decydując się na rozpoczęcie budowy domu należy pamiętać, że wiele sfer jest regulowanych przez prawo budowlane w Polsce. Jednym z obowiązków nałożonych na inwestora pozostaje konieczność zatrudnienia kierownika budowy. Jaka jest rola tego specjalisty oraz czym się on właściwie zajmuje? Odpowiadamy poniżej.

Kim jest kierownik budowy?    
                                      
Kierownik budowy to osoba, której zakres obowiązków określa prawo budowlane. Podczas procesu budowlanego odpowiada on za kontrolę prac – w wymiarze zgodności zarówno z przedłożonym projektem, jak i obowiązującymi normami, przepisami BHP, a także szeroko pojętą „sztuką budowlaną”. Kontrola taka musi być przeprowadzana w trybie bieżącym. Istotne, aby kierownik budowy posiadał nie tylko doświadczenie w zawodzie, ale też w nadzorowaniu projektów realizowanych w określonej technologii budowlanej.

Obowiązki i zadania kierownika budowy

Po przejęciu od inwestora terenu budowy zadaniem kierownika pozostaje zabezpieczenie wszelkich narzędzi, jak również zamieszczenie na miejscu informacyjnej tablicy. Kierownik odpowiada za stworzenie planu BHP, ale też za zlecenie usługi geodezyjnej (wytyczenia obiektu). Głównym zadaniem kierownika pozostaje skrupulatne prowadzenie dokumentacji – dodawanie wpisów w dzienniku budowy. W przypadku pojawienia się sytuacji, która mogłaby generować zagrożenie dla pracujących na budowie – obowiązkiem kierownika jest przerwanie projektu oraz zgłoszenie nieprawidłowości do odpowiedniej instytucji.

Kierownik budowy musi na bieżąco czuwać nad przebiegiem prac na każdym etapie wznoszenia domu. Mimo, iż w przypadku domów szkieletowych Steico lub w technice skandynawskiej taka realizacja przebiega szybko – to niezwykle istotnym jest, by każda część realizacji była przeprowadzana zgodnie z przepisami, w sposób dokładny, z przywiązaniem o detali.

Kierownik odpowiada za przebieg prac, zatwierdza wykorzystywane materiały (ich parametry techniczne muszą korespondować z projektem), ocenia czy montaż instalacji oraz elementów wykończenia jest poprawny – zanim wznoszony obiekt będzie gotowy do odbioru. Można powiedzieć, że kierownik budowy pełni funkcję kontrolną oraz prewencyjną.

Tym, za co kierownik nie odpowiada, są kwestie estetyczne. Kierownik nie ma również możliwości ingerowania w dokumentację projektową – może wnioskować wprowadzenie zmian przez inwestora – ale tylko wówczas, gdy mają one wpływ na bezpieczeństwo czy sprawny przebieg budowy.

Co jeśli specjalista nie spełni oczekiwań?

Wybór kierownika budowy powinien poprzedzać dokładny research. Jeżeli jednak dalsza współpraca ze specjalistą nie jest możliwa, a jego metody koordynacji nie odpowiadają nie tylko inwestorowi, ale i innym uczestnikom budowy – jest możliwość zmiany kierownika – już w trakcie budowy. Trzeba w takim wypadku powiadomić stosowny organ, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, o przewidywanym terminie zmiany. Nowy kierownik prac musi otrzymać dostęp do dokumentacji budowy, wraz z oceną stopnia zaawansowania robót konstrukcyjnych. Zakres obowiązków kierownika pozostaje oczywiście taki sam.

Pozostałe aktualności

nowoczesne domy energooszczędne

15

lip

2024

Jak wybrać projekt domu energooszczędnego?

Budowa energooszczędnego domu to nie tylko inwestycja w komfortow

Czytaj więcej
domy prefabrykowane skand house

08

lip

2024

Domy prefabrykowane - przyszłość budownictwa

Budowa domu jest jedną z najistotniejszych decyzji w życiu każdej

Czytaj więcej