Pozwolenie na budowę dla domu szkieletowego

Jak uzyskać pozwolenie na budowę

WYTYCZNE I DOKUMENTY POTRZEBNE DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Często spotykamy się z pytaniami klientów co najeży zrobić żeby uzyskać pozwolenie na budowę. Jak to bywa w naszym kraju, nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. Wiele zależy od miejsca budowy jak również od interpretacji przepisów przez zaangażowanych w sprawę urzędników. Na szczęście zakres dokumentów i spraw do załatwienia jest zazwyczaj podobny, więc opiszemy niezbędne elementy które będą potrzebne w procesie uzyskiwania pozwolenia.  

Pierwszą rzeczą jest posiadanie aktu notarialnego działki budowlanej, ponieważ Inwestorem może być każda osoba która ma zgodę na dysponowanie gruntem. Później należy uzyskać informacje na temat tego co można wybudować na tym terenie, w urzędzie otrzymamy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku warunki zabudowy. Dokumenty te należy skonsultować z architektem, dzięki temu będzie wiadomo jaki rodzaj budynku można wybudować na działce. Architekt sprawdzi również czy w akcie notarialnym znajduje się zapis o dostępie do drogi publicznej, to bardzo ważne.

Gdy projekt zostanie wstępnie wybrany, w kolejnym kroku zleca się geodecie sporządzenie mapy do celów projektowych. Na jej podstawie architekt wrysowuje budynek na działce wraz z przyłączem niezbędnych mediów. Przy tej okazji należy uzyskać zgody od regionalnych dostawców, którzy w przyszłości podłączą się do istniejącego budynku. Architekt dodatkowo zleca wykonanie opinii geotechniczej gruntu potrzebnej w późniejszym terminie wykonawcy od fundamentów.

Na koniec architekt składa do urzędu w trzech egzemplarzach projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno- budowlanym. Choć brzmi to dosyć prosto, to niestety tak nie jest. Nigdy nie wiadomo jakich dodatkowych dokumentów będzie potrzeba do uzyskania pozwolenia. Bez doświadczenia i niezbędnych uprawnień w dzisiejszych czasach jest niezwykle ciężko na własną rękę załatwić pozwolenie na budowę.       

Pozwolenie na budowę domu szkieletowego