Odbiór budynku szkieletowego

Wytyczne potrzebne do odbioru budynku

CO NALEZY ZROBIĆ, ŻEBY DOSTAĆ ODBIÓR BUDYNKU

Pewnie większość z was nie ma szczegółowej wiedzy, co należy zrobić żeby otrzymać odbiór budynku i legalnie zamieszkać w swoim nowym domu. Postaramy się to opisać, choć zdajemy sobie sprawę że w zależności od urzędu te wytyczne mogą się trochę różnić. Dodatkowo sprawy nie ułatwiają systematyczne zmiany przepisów w prawie budowlanym.

Do uzyskania odbioru budynku potrzebny będzie szereg dokumentów, w tym zawiadomienie o zakończeniu budowy, które wypisuje kierownik budowy. W załączniku do zawiadomienia powinny znaleźć się uzupełniające opisy wraz z projektami zmian nieistotnych, tylko w przypadku gdy takie zmiany miały miejsce podczas procesu budowy. Będzie potrzebne również oświadczenie kierownika budowy wraz z jego uprawnieniami, kopia decyzji pozwolenia na budowę, oryginał dziennika budowy oraz geodezyjny pomiar powykonawczy.

To niestety jeszcze nie koniec, Inwestor od swoich wykonawców musi uzyskać protokoły odbioru wykonanych instalacji sanitarnych, elektrycznych, wody użytkowej, instalacji centralnego ogrzewania i wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z protokołami ich szczelności. Żeby tego było mało, należy jeszcze posiadać zaświadczenie o przyłączeniu do sieci energetycznej i wodociągowej.

Inwestorzy muszą również pamiętać o zaświadczeniu o nadaniu numeru nieruchomości. I to by było na tyle, chyba że budynek posiada komin, wtedy potrzebny jest jeszcze protokół z przeprowadzonych badań przewodów kominowych. Dodatkowo dla budynków, w których znajduje się instalacja gazowa potrzebne będą protokół szczelności instalacji gazowej, protokół z podłączenia urządzeń gazowych do przewodów kominowych oraz oświadczenie kierownika robót instalacji gazowej i zaświadczenie o przyłączu do sieci gazowej.

Odbiór budynku szkieletowego